GOOGLE HOTELADS

Google Hotelads hiện đã khởi chạy một hệ thống cho phép bạn quảng cáo giá trang web của mình cùng với các OTA (tức là Booking.com, Expedia, v.v.) khi ai đó thực hiện tìm kiếm MIỄN PHÍ trên Google (việc làm này được gọi là LIÊN KẾT ĐẶT CHỖ MIỄN PHÍ của Google Hotelads).

phát sinh chi phí không?

Có, nếu bạn THANH TOÁN cho Google Hotelads thì tỷ lệ trang web của riêng bạn sẽ xuất hiện cùng với tỷ giá OTA, thậm chí có thể ở trên cùng, trên trang đầu tiên của kết quả. NHƯNG nếu bạn không trả tiền và chỉ sử dụng các Liên kết Đặt phòng Miễn phí, bạn chỉ xuất hiện trên trang thứ hai. Nói một cách thẳng thắn, ít có khả năng khách hàng nhìn thấy giá trang web của bạn.

Có thật sự cần thiết?

Chúng tôi nghĩ như vậy, việc làm này chắc chắn không thể gây hại và có thể là một bước bổ sung để nhận được nhiều đặt phòng trực tiếp hơn.

Khách sạn có cần phải làm gì không?

Không, chúng tôi đã thực hiện tất cả các công việc cần thiết để xây dựng giao diện / kết nối với Google và đã lập bản đồ trên một số loại phòng và sơ đồ giá của bạn, thường là các phòng phổ biến hơn và gói giá rẻ hơn.

Một lần nữa, khách sạn có mất gì không?

Không nếu bạn chỉ sử dụng Liên kết Đặt phòng Miễn phí. Nếu bạn muốn chuyển sang phiên bản Google Hotelads trả phí, hãy xem https://www.guestdiary.com/home/latest-news/duffers-guide-to-google-hotelads/

Hệ thống này có hoàn hảo không?

Tính năng mới nên không thể hoàn hảo, nhưng mọi vấn đề có nhiều khả năng xảy ra xung quanh việc hiển thị giá và tính khả dụng của bạn trên Google. Khi khách hàng đặt phòng qua trang web của bạn, họ sẽ nhận được mức giá mới nhất và tình trạng còn hàng tại thời điểm đó.

Khách sạn có thể làm gì để giúp quá trình này hoạt động hiệu quả?

Có, hãy đảm bảo rằng mức giá rẻ nhất của bạn có trên trang web của bạn!