Bảo mật rất quan trọng với chúng tôi ...

Chúng tôi bảo vệ thông thin của bạn, và của khách hàng của bạn.

TUÂN THỦ THEO QUI ĐỊNH PCI

Bảo vệ doanh nghiệp của bạn bằng cách yêu cầu nhà cung cấp của bạn tuân thủ PCI

Công Ty TNHH AccuBook hoàn toàn tuân thủ PCI DSS và cam kết bảo vệ dữ liệu thẻ tín dụng khách hàng mà hệ thống chúng tôi sở hữu, lưu trữ, xử lý hoặc chuyển giao thay mặt cho khách hàng tuân thủ Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thẻ thanh toán (PCI DSS).

Nếu các nhà cung cấp hiện tại của bạn không tuân thủ PCI, doanh nghiệp của bạn có nguy cơ bị phạt tiền và các vi phạm an ninh tiềm ẩn có thể làm lộ chi tiết cá nhân hoặc thanh toán cho khách của bạn. Sử dụng.

Sự liên kết của chúng tôi với tiêu chuẩn này được phản ánh trong con người, công nghệ và quy trình mà chúng tôi sử dụng. Chúng tôi tiến hành quét và kiểm tra thâm nhập lỗ hổng thường xuyên trong.

ACông Ty TNHH AccuBook được liệt kê trên Danh sách Đại lý Thương mại của Visa, có thể xem bằng cách tải xuống tệp PDF mới nhất "Visa Europe Merchant Agent Weblisting" từ trang Visa's Merchant Agent Listing downloads và các nguồn

PCI DSS là gì

Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thẻ thanh toán (PCI DSS) là một bộ tiêu chuẩn bảo mật được thiết kế để đảm bảo rằng TẤT CẢ các công ty chấp nhận, xử lý, lưu trữ hoặc truyền thông tin thẻ tín dụng duy trì một môi trường an toàn. Hội đồng tiêu chuẩn an ninh công nghiệp thẻ thanh toán (PCI SSC) đã được ra mắt vào ngày 7 tháng 9 năm 2006 để quản lý sự phát triển liên tục của các tiêu chuẩn bảo mật của Thẻ thanh toán (PCI) với trọng tâm là cải thiện an ninh tài khoản thanh toán trong suốt quá trình giao dịch. PCI DSS được quản lý và quản lý bởi PCI SSC (www.pcisecuritystandards.org), một cơ quan độc lập được tạo ra bởi các thương hiệu thẻ thanh toán lớn (Visa, MasterCard, American Express, Discover và JCB.).