Top Các Channel Manager Phổ Biến 2021

Channel Manager là một công cụ kết nối giữa khách sạn và các kênh OTA (Online Travel Agent), giúp kiểm soát tình trạng phòng trống và giá trên nhiều kênh phân phối online. Channel Manager và giải pháp quản lý OTA cho khách sạn.

Bên dưới là Top các Channel Manager 2021:

1. Guestdiary Channel Manager

2. Cloudbeds Channel Manager (myallocator)

3. SiteMinder (The Channel Manager)

4. Profitroom Channel Manager

5. D-EDGE - Smart Channel Manager

6. RateGain (RezGain Channel Manager)

7. SmartHOTEL (Channel Manager)

8. STAAH Channel Manager

9. HotelRunner

10. NightsBridge

11. eZee Centrix

12. Vertical Booking (Synchro Channel Manager)

13. innRoad Channel Manager

14. Prestige Hospitality Solutions

15. Hotel Link Solutions (Channel Manager)

----------------------------------------------

GuestDiary Channel Manager sự khác biệt

Giống như tất cả các channel Manager khác trên thị trường, Guesdiary có nhiều tính năng vượt trội và khác biệt như sau:

ü Quản lý đồng bộ phòng và giá từ hệ thống trên các kênh online hai chiều. Thay vì phải vào từng extranet của các trang online thay đổi thủ công.

ü Khách sạn có thể bán nhiều giá trên cùng 1 loại phòng tối ưu doanh thu trên OTAs quản lý từ Channel manager vài thao tác đơn giản.

ü Tính năng derived rate là liên kết các giá lại chỉ cần thay đổi 1 giá các giá và các loại phòng còn lại sẽ đồng bộ thay đổi, tiết kiệm thời gian.

ü Các kênh: Booking.com, Expedia, Agoda, Ctrip, Traveloka, Hotelbeds, Hostelworld, Ryanair, (Airbnb chỉ quản lý phòng).

ü Kết nối trực tiếp vào phần mềm quản lý khách sạn Guestdiary nếu khách sạn chưa có phần mềm.

ü Tính năng nâng giá trên một hay nhiều trang chọn lựa

ü Tính năng lưới an toàn, đóng bớt kênh trừ kênh phổ biến khi còn số phòng thấp và nhiều tính năng vượt bật khác…

Đăng ký Channel Mnager hay Phần Mềm Guestdiary tích hợp Channel Manager ở đây