Tính năng đặt phòng tạm GDU Ninja 1

 

Tính năng đặc biệt này cho phép Khách sạn trả lời các truy vấn của khách hàng bằng cách tạo thông tin đặt chỗ của họ trong Giỏ hàng và tự động gửi email cho họ. Sau đó, khách hàng chỉ phải nhập chi tiết thẻ tín dụng của họ để hoàn tất việc đặt phòng.

Điều này giúp tiết kiệm thời gian giữa khách hàng và Khách sạn không phải gửi email qua lại để trao đổi, xác nhận thông tin… Giúp việc đặt phòng trở nên dễ dàng, nhanh chóng hơn.

Xem video hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=O6o0lvjCOSE