Quản lý Doanh thu là việc cân bằng nhu cầu, hàng tồn kho và giá cả.

Bán đúng sản phẩm cho đúng khách hàng vào đúng thời điểm với mức giá phù hợp thông qua Kênh phân phối phù hợp với hiệu quả chi phí tốt nhất.

Để phân tích định nghĩa này, Quản lý doanh thu là sự kết hợp của các phân tích, giúp dự đoán hành vi của khách hàng, dự báo tỷ lệ lấp đầy và đảm bảo giá có thể được tối ưu hóa để tạo ra doanh thu tối đa có thể.

Điều này có nghĩa là gì đối với Khách sạn và Nhà nghỉ, mục đích chính là tăng doanh thu trong khi bán cùng một số lượng phòng. Đó là sự phù hợp cung và cầu của các phòng của bạn. Để thành công, bạn phải hiểu cách khách hàng nghĩ và nhận thức của họ về giá trị. Điều này có nghĩa là không bán phòng hôm nay để bạn có thể bán phòng với giá cao hơn vào ngày mai hoặc không nhận đặt phòng với giá thấp hơn với thời gian chờ là 6 tháng vì nhu cầu không có tại thời điểm đó. Mặt khác là biết khi nào nên bán với tỷ giá thấp trong ngày nếu bạn không mong đợi nhu cầu cao hơn.

Làm thế nào bạn có thể đưa Quản lý doanh thu vào thực tế?

** Quản lý Doanh thu Khách sạn không phải là việc sẽ xảy ra trong một sớm một chiều **

Có rất nhiều khía cạnh khác nhau cần được xem xét khi thực hiện quản lý doanh thu, bạn cần phân tích và đánh giá các tập dữ liệu lớn về tài sản của bạn và môi trường kinh doanh.

Phân tích và đánh giá các yếu tố sau:

· kinh nghiệm bán phòng trong những năm đã qua.

· Tình hình chung hiện tại

· Phân khúc khách hàng - chia cơ sở khách hàng của bạn thành các nhóm riêng biệt, những người có thể khác nhau về phong cách du lịch, hành vi đặt phòng và quy mô nhóm

· Sự hài lòng của khách hàng

Đồng thời khách sạn cũng cần tính đến:

· Giá đối thủ cạnh tranh

· Sự kiện trong khu vực / lân cận

· Ngày cao điểm và ngày lễ

Thực hành Quản lý Doanh thu có thể được thực hiện nhanh hơn với công nghệ: PMS của bạn có cho phép Giá linh hoạt, có các Báo cáo như báo cáo công suất thuê, báo cáo so sánh hàng năm và nó có cho phép bạn Phân đoạn đặt phòng của mình không?

Quản lý Doanh thu đã đóng góp hàng triệu USD vào lợi nhuận cuối cùng và nó đã hướng dẫn nhân viên của chúng tôi quản lý hoạt động kinh doanh của họ hiệu quả hơn. Khi bạn tập trung vào điểm mấu chốt, công ty của bạn sẽ phát triển.

Bill Marriott Jr., Chủ tịch & Giám đốc điều hành, Marriott International