Ngày có thể cho các Khuyến mãi Khách sạn và Nhà nghỉ

Thông thường, khi các khách sạn hoặc nhà nghỉ đang lên kế hoạch cho các chương trình khuyến mãi của họ, họ cần một số ngày và sự kiện để 'cố định'. Vì vậy, chúng tôi đã thu thập những cái phổ biến nhất mà chúng tôi đã thấy trong nhiều năm dưới đây. (Lưu ý - Các sự kiện và ngày tháng sẽ khác nhau giữa các quốc gia).

Nếu bạn muốn xem Kế hoạch Tiếp thị Mẫu, hãy kiểm tra phần này bên dưới:

KẾ HOẠCH TIẾP THỊ MẪU
  • (JANUARY - Early Bird/Non Refundable Offers)
  • (JANUARY - Wedding Packages)
  • Valentines Day
  • (FEBRUARY - Spring into Spring Offers)
  • Mother day
  • St Patricks Day
  • Easter
  • St Georges Day
  • Fathers Day
  • (MAY/JUNE - Family Specials)
  • (MAY/JUNE - Summer Specials)
  • Black Friday
  • Cyber Monday
  • Halloween
  • (OCTOBER - Winter Specials)
  • (DECEMBER Gift Vouchers)
  • Christmas
  • New Year
  • Womens/Little Christmas