Ngày nay hầu hết các khách sạn đều xây dựng cho mình một trang web với đầy đủ tính năng tiện lợi, nhưng làm thế nào để đưa trang web đến gần với khách hàng? Làm thế nào để khách hàng có thể tiếp cận, tìm hiểu và đặt phòng?

Để đạt được mong muốn này, khách sạn cần phải chú ý đến rất nhiều yếu tố nhưng một trong những giá trị cốt lõi chính là marketing nội bộ ngay tại khách sạn. Khách hàng có thể không đặt phòng trực tiếp với khách sạn trong lần lưu trú đầu tiên nhưng việc họ có quay trở lại và quan trọng hơn là có đặt phòng trực tiếp với khách sạn hay không phụ thuộc vào cách thức hoạt động, chất lượng dịch vụ và quá trình marketing nội bộ của khách sạn.

Các cách để quảng bá Chiến lược Trực tiếp bao gồm:

- Xây dựng Thương hiệu và Trang web khách sạn thống nhất theo những vấn đề sau:

+Biểu mẫu đăng ký khách sạn.

+ Hóa đơn

+ Thực đơn về Đồ ăn & Đồ uống

+ Chữ ký Email

+ Bất kỳ Văn phòng phẩm nào của Khách sạn như Bút, Bút chì, Notepad, Bản đồ, v.v.

- Quảng cáo địa chỉ trang web của bạn trên Quầy tiếp tân

- Quảng cáo địa chỉ trang web của bạn / Khuyến mại đặc biệt về các thông báo trong thang máy và trong toàn bộ tài sản

- Quảng cáo địa chỉ trang web của bạn trên tất cả các Nền tảng truyền thông xã hội của bạn

- Đảm bảo Công cụ đặt chỗ của bạn thân thiện với người dùng

- Quảng cáo Trang web Khách sạn của bạn trên tất cả các Cửa hàng Đồ ăn & Đồ uống

- Xây dựng lòng tin và danh tiếng bằng cách giới thiệu các bài đánh giá.